Pertingkatkan pengalaman pembelajaran pelajar melalui teknologi-teknologi berdasarkan awan

CloudSwyft untuk

Penyelesaian makmal tersuai hujung ke hujung oleh CloudSwyft menyediakan peluang bagi institusi-institusi pengajian tinggi untuk menggantikan makmal fizikal mereka dengan makmal-makmal maya berdasarkan awan merentasi disiplin-disiplin berikut:

Teknologi Maklumat

Kejuruteraan

Seni Bina

Rekabentuk

Teknologi Maklumat

Kejuruteraan

Seni Bina

Rekabentuk

Penyelesaian makmal-makmal tersuai untuk institusi pengajian tinggi

Manfaat daripada mengamalkan makmal berdasarkan awan adalah seperti berikut:
  1. Menyediakan persekitaran pembelajaran yang terkawal dengan flieksibiliti untuk kedua-dua pembelajaran dalam kampus dan luar kampus
  2. Kebolehan untuk meningkatkan atau menurunkan skala persekitaran maya secara waktu nyata untuk dipadankan dengaan keperluan pelajar dan keperluan pengajaran
  3. Kecekapan kos melalui pengurangan kos perkakasan, rangkaian, penyenggaraan / pembaikan dan sokongan dalam kampus
  4. Kebolehan bagi para pensyarah untuk mencapai persekitaran makmal dan output setiap pelajar pada bila-bila masa
Penyelesaian ini menyediakan penaik tarafan yang ketara kepada pengalaman pembelajaran pelajar:
  1. Kebolehan untuk mencapai persekitaran makmal khusus pada bila-bila masa dari mana-mana lokasi menggunakan peranti mereka sendiri
  2. Persekitaran makmal maya adalah tersuai kepada dasar kandungan kursus
  3. Kerjasama dan penglibatan yang dipertingkatkan antara para pelajar pada latihan-latihan dan tugasan makmal praktikal

Kemahiran Tersedia Untuk Masa Depan bagi institusi-institusi pengajian tinggi

CloudSwyft juga menyokong institusi-institusi pengajian tinggi dengan menyediakan katalog kursus-kursus kemahiran tersedia untuk masa depan yang meluas yang boleh ditambah kepada kurikulum mereka yang sedia ada.

Kesemua kursus-kursus kemahiran tersedia untuk masa depan adalah disepadukan dengan makmal amali tersuai dan pentauliahan digital CloudSwyft.
Apakah itu Makmal Amali CloudSwyft?
CloudLabs
CloudSwyft menyepadukan Makmal Amali inovatif dan proprietary ke dalam semua tawaran produk.

Makmal Amali adalah aplikasi-aplikasi dan alatan langsung, berdasarkan awan, prapasang yang dijajarkan kepada setiap kursus teknologi yang khusus.

Menyediakan peluang kepada para pelajar untuk menggunakan kemahiran baharu yang mereka pelajari sambil meneruskan kemajuan melalui kursus atas talian mereka, Makmal Amali ini membenarkan para pelajar melaksanakan latihan makmal praktikal, menerima sokongan langsung daripada para mentor dan dinilai sebelum tamat kursus berkenaan.

Boleh dicapai oleh sesiapa dengan capaian ke internet dan pelayar, mereka menyediakan para pelajar capaian kepada pelbagai aplikasi perisian dan contoh-contoh berkaitan yang dijajarkan kepada kandungan kursus yang berkaitan daripada sebarang peranti dan dengan tiada keperluan sistem minima.

Kemahiran tersedia untuk masa depan hujung ke hujung untuk pembelajaran & pensijilan korporat

CloudSwyft bekerjasama dengan syarikat teknologi terhebat di dunia untuk menyampaikan pelbagai pilihan pembelajaran kemahiran digital yang canggih, dengan lebih daripada 500 kursus, yang disepadukan dengan Makmal Amali dan pentauliahan digital, tersedia hari ini.
Platform Pembelajaran ClodSwyft menyediakan jalan bagi para pelajar untuk mencapai modul, aktiviti, peperiksaan dan makmal amali kursus secara jarak jauh. Mereka boleh memulakan perbincangan dengan para pelatih dan para pelajar lain yang mengambil kursus berkenaan. Para pelatih dan pengajar boleh Mendaftar dan menggred pelajar, memantau kemajuan kursus seseorang pelajar, Menjana dan memuat turun laporan-laporan dan menjana sijil-sijil kursus. Platform pembelajaran ini boleh disepadukan dengan mana-mana sistem dan platform LMS pihak ketiga.
Makmal Amali CloudSwyft menyediakan para pelajar dengan kemudahan untuk mencapai Microsoft Office Suite untuk daya pengeluaran dan analisis data Microsoft, kursus-kursus berdasarkan kemahiran dan mencapai lain-lain aplikasi di sesawang, di dalam persekitaran makmal maya. Persekitaran pembelajaran yang terkawal membolehkan pembelajaran fleksibel – dengan para pelajar diberikan capaian dalam dan luar kampus dengan kesinambungan pembelajaran yang lebih teguh. Persekitaran makmal maya adalah tersuai kepada dasar kandungan kursus, mempertingkatkan pengalaman pembelajaran. Ianya dilaksanakan pada mesin maya, melalui pelayar sesawang, menyingkirkan keperluan untuk komputer-komputer berspesifikasi tinggi, lesen-lesen perisian dan pemasangan yang memakan masa. Ianya membenarkan para pelajar melaksanakan latihan makmal praktikal melalui pelayar mereka secara jarak jauh, bila-bila masa, di mana sahaja.
Platform Pengurusan Makmal CloudSwyft boleh menyampaikan persekitaran makmal pembelajaran yang berfungsi sepenuhnya dengan penggredan makmal dan ciri-ciri pentauliahan digital yang disesuaikan bagi kurikulum kursus mereka sendiri. Ia membenarkan para pengajar dan guru kebolehan untuk menghos dan menyampaikan pelbagai konfigurasi mesin bagi makmal amali langsung berdasarkan pelayar merentasi pelbagai aplikasi seperti Kejuruteraan, Seni Bina, Permainan Digital, Perniagaan, dan lebih banyak lagi.
Para pelajar boleh mencapai kumpulan pakar profesional melalui Pengalaman Mentor Teradun CloudSwyft. Ini adalah suatu pendekatan inovatif kepada mentoran pembelajaran teradun yang membenarkan para pelajar mendapat sesi mentoran terjadual dan bersemuka dengan para pakar bidang berkenaan. Mereka boleh memilih untuk mendapatkan bimbingan berkenaan kursus-kursus mereka di Platform Pembelajaran CloudSwyft atau latihan-latihan Makmal Amali CloudSwyft mereka. Ini membantu mempertingkatkan pengalaman seseorang pelajar melalui hubungan dengan para pakar industri yang dapat memberikan pengetahuan dan penyelesaian praktikal kepada persoalan mereka.
Penyiapan kursus-kursus dan makmal-makmal amali didatangkan dengan pengesahan pentauliahan digital berdasarkan blok rantai: sijil-sijil tamat digital yang boleh disertakan untuk memperbaiki resume seseorang pelajar dan lencana digital yang boleh dikongsi melalui rangkaian-rangkaian profesional.

Lencana dan Persijilan Digital makmal amali yang dipetakan boleh disesuaikan untuk memenuhi sistem penjenamaan dan pentauliahan organisasi berkenaan.
KURSUS KURSUS

Kursus-Kursus Tersedia Untuk Masa Depan oleh CloudSwyft

CoudSwyft telah membangunkan platform pembelajaran teknologi hujung ke hujung berdasarkan awan yang menyediakan kursus-kursus teknologi yang menyeluruh dan kandungan latihan kemahiran-kemahiran tersedia untuk masa depan yang lain untuk disampaikan secara atas talian, disediakan bagi semua tahap kemahiran. Kami telah mengembangkan katalog kursus di seluruh dunia dimana para pelajar boleh membangunkan kemahiran-kemahiran tersedia untuk masa depan termasuklah sains data, kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, pembangunan bahagian depan dan DevOps untuk kemahiran asas dan lanjutan berkenaan Azure Cloud, Cortana Intelligence, Hadoop, Python, UiPATH RPA dan Power BI. CloudSwyft kini menyokong aplikasi-aplikasi perisian tambahan untuk kejuruteraan, data besar, analitik dan aplikasi-aplikasi perisian multimedia dalam Platform Makmal Amali kami dengan kursus-kursus dari Cloudera, Autodesk, Mathworks, dan lebih banyak lagi.

Kejayaan CloudSwyft

INDONESIA

CloudSwyft Success

INDONESIA

Future Ready Skills Content Partners

CloudSwyft has partnered with top global technology companies to deliver a broad range of cutting-edge digital skills learning options, with over 500 courses, integrated with Hands-On Labs and digital credentials, available today.

Rakan Kandungan Kemahiran Tersedia Untuk Masa Depan
CloudSwyft bekerjasama dengan syarikat teknologi terhebat di dunia untuk menyampaikan pelbagai pilihan pembelajaran kemahiran digital yang canggih, dengan lebih daripada 500 kursus, yang disepadukan dengan Makmal Amali dan pentauliahan digital, tersedia hari ini
Microsoft

Microsoft Global Education and Learning Partner

UiPath

UiPath Learning and Academic Alliance Partner

Microsoft

Microsoft Global Education and Learning Partner

CloudSwyft is a globally-recognized Microsoft ISV Silver Partner and one of Microsoft’s Top EdTech ISV Partners in the ASEAN region, and by far the youngest company to have ever attained ISV status for the Education Sector in the region. We have developed future-ready course programs of increasing competency, that are a Microsoft-approved, recommended track on a specific subject matter, inclusive of course content, activities, assessments, quizzes, labs and final exam. These tracks are highly recommended for Higher Education learning, or general learning for specific career programs with an emphasis on Microsoft Technologies.
UiPath

UiPath Learning and Academic Alliance Partner

CloudSwyft is a UiPATH Learning Partner and an Academic Alliance Partner, that provide and deliver a technology learning platform on Robotics Process Automation courses and Hands-On Labs for organizations and its learners across the world. We are proud to be first UiPATH Learning Partner and Academic Alliance Partner in the Philippines and became one of the key partners across the APAC region.

UIPATH Robotics and Robotics Process Automation UIPath is a leading Robotic Process Automation vendor providing a complete software platform to help organizations efficiently automate business processes. These courses set you on the path to Robotics or RPA for Business.
Microsoft

Microsoft Global Education
and Learning Partner

Develops technology course content with Microsoft technology to enable digital transformation of enterprises and higher education sectors

UiPath

UiPath Learning and
Academic Alliance Partner

Delivers technology learning platform, Robotics Process Automation courses and Hands-On Labs for organizations and its learners across the world

Microsoft

Microsoft Global Education
and Learning Partner

Develops technology course content with Microsoft technology to enable digital transformation of enterprises and higher education sectors

UiPath

UiPath Learning and
Academic Alliance Partner

Delivers technology learning platform, Robotics Process Automation courses and Hands-On Labs for organizations and its learners across the world

Digital Training Partner


Provides custom learning content and hands-on lab courses in the AWS digital learning catalogs, available for global learners' upskilling and reskilling

Cloud Training Course Partner


Affords an online technology learning platform, accessible by student and professional learners alike, providing enhanced ‘future-ready’ skills content

Copyright © 2020 | CloudSwyft Global Systems, Inc. is the fastest growing technology learning platform in the Asia Pacific region.
CloudSwyft is the Pioneer Open edX and Cloud Labs Provider in Asia | Open edX is a registered trademark of edX Inc. All Rights Reserved.